logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 Pracovní příležitosti PDF Tisk Email
 

Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice

 vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2017 na obsazení pracovního místa

"Hlavní účetní"

Platové podmínky a benefity:

 • 10 platová třída, stupeň dle praxe (rozmezí od 16 540,- Kč do 24 890,- Kč)
 • možnost přiznání osobního příplatku  po zkušební době
 • příspěvek na stravování
 • možnost čerpání fondu  FKSP (rekreace, masáže, kultura, bazén)
 • pracovní doba 6.00-14.30 nebo dle dohody

Pracovní poměr:

plný úvazek na dobu 1 roku s možností prodloužení, se zkušební dobou 3 měsíců

Místo výkonu práce:

Domov Na zámku, p.o. Kyjovice 1, PSČ 747 68

Všeobecné požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Excel, Word, Internet)
 • znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zák. o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů, zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. o finanční kontrole) výhodou
 • občanská a trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • 2 roky odborné praxe
 • znalost účetního softwaru Gordic,
 • praxe v příspěvkové organizaci sociálního zaměření výhodou

Pracovní náplň:

 • ­Komplexní vedení podvojného účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • Vyplňování formulářů a hlášení
 • Sestavení účetní závěrky
 • Organizace a kontrola platebního styku prostřednictvím bankovních ústavů
 • vedení samostatných hospodářských agend

Přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná
 • státní příslušnost
 • telefonické a e-mailové spojení
 • datum a podpis

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • motivační dopis
 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopii výpisu z rejstříku trestu ne starší 3 měsíců (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně)

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), poštou nebo odevzdejte osobně na adrese: Domov Na zámku, Kyjovice 1. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 2/2017".

Termín ukončení příjmu přihlášek: 15. 9. 2017 do 10:00 hodin

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - dne 15. 09. 2017 - hodnocení písemných nabídek

2. kolo - dne 18. -22. 09.2017 - osobní pohovory s vybranými uchazeči

Nástup možný ihned nebo  dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:

Ivana Martiníková, tel. č. 553 778 026